Nya platser för ungdomsvård i Helsingborg öppnas av Statens institutionsstyrelse (Sis). Verksamheten väntas starta i vår när Sis tar över lokaler från Kriminalvården.

Målgruppen är pojkar i åldern 16 till 20 år. När ungdomshemmet tagits i fullt bruk ska det finnas omkring 50 nya platser. Nu väntar ett hundratal rekryteringar, främst behandlingspersonal.

Med tanke på kommunala socialtjänsters stora efterfrågan på platser inom ungdomsvården är det viktigt att kunna öka sin kapacitet snabbt, enligt Sis.