Siffrorna bygger på Migrationsverkets senaste prognos som kom i oktober, skriver Dagen Nyheter.

Den kraftiga flyktingtillströmningen till Sverige har tvingat SCB att revidera sin prognos från i maj i år.

– Eftersom det är en väldigt oviss situation nu, är det här osäkra uppgifter. Ingen vet hur många flyktingar som söker sig hit framöver. Vi vet inte heller hur utvandringen kommer att se ut. De som kommer som flyktingar nu kan i högre eller lägre grad utvandra än vad asylgrupper tidigare har gjort, understryker Lena Lundkvist, demograf på SCB för tidningen.

SCB:s beräkningar sträcker sig fram till år 2021. Då kommer det att finnas 8–10 procent fler 19–21-åringar i Sverige än vad SCB bedömde i maj i år.

År 2021 kommer det att vara 107 män per 100 kvinnor i de parbildande åldrarna mellan 21–30 år.

– Det kommer att bli ett överskott på män, men det är det redan i dag. Samtidigt kan man konstatera att det normalt sett är fler män än kvinnor som invandrar hit, men också att det är fler män än kvinnor som utvandrar. tittar man på hela befolkningen som är född utomlands så består den av fler kvinnor än män i dag, säger Lena Lundkvist till DN.