Tusentals kvinnor tog till gatorna i Polen för att protestera mot regeringspartiet Lag och rättvisas (PIS) strävan att totalförbjuda abort. Bland demonstranterna höjdes också röster mot vad som uppfattas som den katolska kyrkans inblandning i politiken.

– Den utpressar politiska partier och lägger sig i saker som den inte borde bry sig om, sade Bozena Przyluska, en av organisatörerna av måndagens demonstrationer.

I början av oktober demonstrerade 100 000 kvinnor mot ett lagförslag som, om den gått igenom, hade totalförbjudit aborter utom i de fall där moderns död riskeras. Protesterna ledde till att lagförslaget röstades ned.

Konservativa PIS har därefter meddelat att partiet fortfarande hoppas kunna skärpa den redan inskränkta aborträtten.

Färre än 2 000 aborter genomförs årligen i Polen, med en befolkning på 38 miljoner, men kvinnoorganisationer uppskattar att mellan 100 000 och 150 000 aborter utförs illegalt eller utomlands.