Nya regler kommer nu för de så kallade stödboendena, en boendeform för barn och ungdomar, till exempel ensamkommande flyktingbarn. Tanken är boendet ska fungera som ett billigare alternativ till HBV-hem. Här ska barnen och ungdomarna, 16–20 år gamla, klara sig själva i stor utsträckning.

Men enligt Socialstyrelsens nya regelverk ska personal finnas tillgänglig dygnet runt och "vid behov infinna sig i de egna boendena utan oskäligt dröjsmål". Annars ska stödboendets personal finnas på plats i "den omfattning som krävs med hänsyn till verksamhetens utformning och de placerades behov".

Barnminister Åsa Regnér anser att de nya föreskrifterna klargör vad som gäller för boendeformen:

"Det är bra både för barn och kommuner att veta. Placeringarna kan lättare individanpassas och skattemedlen används bättre", skriver hon.