Fakta: Gift i brandskum

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) är en hel grupp av syntetiska ämnen. Två av de mer kända ämnena är PFOS och PFOA.

PFOS förbjöds inom EU 2008, men övriga ämnen används fortfarande för exempelvis klädimpregnering, ytbehandling och rengöring.

En amerikansk studie har visat att det på gruppnivå finns ett möjligt samband mellan exponering för PFOA och njurcancer, testikelcancer, förhöjt blodtryck vid graviditet, tarmsjukdomen ulcerös kolit och sköldkörtelsjukdom.

I Kallinge och Ronneby fick 5 000 invånare i december 2013 beskedet att dricksvattnet var förorenat med en numera förbjuden PFAS-kemikalie. Utsläppskällan var en brandövningsplats vid flygflottiljen F17.

Källa: Avdelningen för arbets- och miljömedicin i Lund

"Högfluorerande ämnen från brandskum stannar kvar extremt länge i naturen och kan hota försörjningen av dricksvatten. Därför är det viktigt att så långt det är möjligt minska användningen av denna typ av brandskum", skriver Inger Cederberg, utredare på KemI i ett pressmeddelande.

De högfluorerade så kallade PFAS-ämnena har hittats nära flygplatser och brandövningsplatser och i områden där brandsläckning skett. I en del fall har utsläppen lett till att vattentäkter har behövts stängas.

Nu föreslår KemI till regeringen att PFAS-skum – som används vid exempelvis petroleumbränder – från den 1 januari 2017 som regel bara får användas när det sedan kan samlas ihop och förstöras. Undantag ska få göras i akuta lägen vid bränder i vätskor, samt vid användning till sjöss och i utbildning i Försvarsmakten.

Enligt förslaget ingår också att regeringen 2019 ska se över när helt fluorfria alternativ kan börja användas och undantagen tas bort.

KemI kommer med förslagen efter att regeringen gett myndigheten i uppdrag att utreda saken.