Vissa kossors mjölk passar bättre för att bli ost medan andra kossors mjölk passar sämre, visar en ny avhandling från Lunds tekniska högskola.

Resultatet kan i framtiden leda till att korna specialiseras mer; en del får göra ystmjölk, alltså mjölk för ost, medan andra får göra drickmjölk.

I dag tar man endast hänsyn till näringsinnehållet och hur mycket mjölk vissa koraser ger.

Frida Gustavsson har skrivit avhandlingen och hennes resultat visar att det finns gener som styr koaguleringsegenskaperna, och att de varierar såväl mellan koraser som mellan individer inom samma ras.

Vissa DNA-profiler passar bättre än andra.

En fördel med att ha specialiserade kor är att bönder som bor nära ett ysteri kan ha kor som garanterar högkvalitativ ystmjölk.