Fakta: Zikaviruset

Zikaviruset misstänks även kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med onormalt litet huvud, mikrocefali, och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks ha ett samband med infektionen. Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig neurologisk sjukdom med uppåtstigande slappa förlamningar i armar och ben.

Zikaviruset upptäcktes för första gången 1947 hos apor i Zikaskogen i Uganda. Sedan dess har viruset spridit sig i Afrika och Asien där det, så vitt man vet, inte orsakat några större besvär.

2007 orsakade dock viruset ett mer allvarligt utbrott på Yapöarna i Stilla Havet. På det följde utbrott i Nya Kaledonien och Franska Polynesien, även de i Stilla havet. Först 2013, tror forskarna, kom viruset till Brasilien där det spridit sig explosionsartat.

Forskarna vet inte varför viruset plötsligt blivit så farligt. De genetiska kartläggningar som genomförts har inte visat på några större genetiska skillnader mellan de virus som finns i Asien och Sydamerika.

Källor: Nature och Folkhälsomyndigheten

WHO uppmanar nu både män och kvinnor att utöva så kallat säkert sex eller total avhållsamhet under sex månader efter man har lämnat det aktuella landet. Rekommendationen gäller oavsett om symptom uppvisas eller om man önskar att bli gravid.

Riktlinjerna är en skärpning från den rekommendation som WHO utfärdade i juni i år, som då endast gällde män och där tidsramen för att ha sex var begränsad till åtta veckor.

Uppdateringen är enligt WHO ett resultat av man funnit nya bevis för att zikaviruset smittar från män som bär på viruset men inte visar några symptom till kvinnliga sexpartners. Viruset kan också överföras från kvinnor med zikasymptom till manliga partners. Lägg därtill bevis för att viruset finns kvar sperma länge än man tidigare trott.

Sexuell överföring av zikaviruset har rapporterats från elva länder. I flertalet fall har det rört sig om vaginalsex, men fall där viruset överförts vid analsex har rapporterats. Enligt WHO misstänks också viruset vid ett fall från april i år ha överförts via oralsex.