Utländska läkare ska erbjudas fler möjligheter att bevisa sin kompetens i Sverige.

Tredjelandsläkare kan i dag göra så kallade Tuleprov två gånger per år i Stockholm och Malmö. Nu öppnar Socialstyrelsen för fler vägar för att få legitimation genom fler provtillfällen och på fler orter. Provet kommer dessutom att arbetas om och landets lärosäten har ombetts att den närmaste månaden lämna in förslag på hur nya prov kan utformas.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell hoppas se resultat av arbetet i form av pilotprojekt och utvecklingsarbeten i början av nästa år.

– En möjlighet är att vi genom praktik lägger större vikt vid läkarens faktiska kunskap och mindre vid själva dokumentet. Vi vill arbeta fram system för detta tillsammans med arbetsgivare och profession, säger hon till Dagens Medicin.