Fakta: Snabbare omval och stärkt valhemlighet

Slutbetänkandet från 2015 års vallagsutredning är klar för remissrunda. Det föreslås bland annat nya valbås, dolda valsedlar och regelförändringar som snabbar upp processen från ett underkänt valresultat till omval.

Utredaren vill ha som regel att omval ska hållas senast inom tre månader från beslutet om omval. Endast samma partier och kandidater som ställde upp i det ordinarie valet ska få delta och handläggningen av överklagade valresultat ska förenklas.

Han föreslår dessutom att valsedlarna i framtiden ska placeras i ett valbås i stället för öppet ute i vallokalen. Det ska leda till att väljarna får vara i fred både när de tar valsedlar och gör själva valhandlingen.

Källa: Regeringen

Ovanpå kostanden på cirka 250 miljoner kronor för nya valbås beräknas personal- och utbildningskostnader inför framtida val öka med 100 miljoner kronor per val, med det system som vallagsutredaren Svante O Johansson föreslår.

Den modell av valbås utredaren har fastnat för används i Norge och påminner om en duschkabin, med draperi och möjlighet att förvara valsedlar inne i båset.

Kostnadsfråga

TT: Är norrmännen bättre på det här?

– Det finns säkert andra alternativ också och vi får se vad remissinstanserna säger om det. Det är en kostnadsfråga förstås också, säger justitieminister Morgan Johansson (S) sedan han tagit emot slutbetänkandet.

Samtidigt föreslår utredaren lagändringar som öppnar för en förkortad process från ett ogiltigförklarat valresultat till omval.

– Den stora förenklingen vi föreslår är att endast de partier som ställer upp i det ordinarie valet får delta i omvalet, säger Svante O Johansson.

Han tror sig med detta kunna garantera omval inom tre månader efter valprövningsnämndens beslut. I små kommuner skulle det kunna gå snabbare.

Snabbare omval

Båda förslagen går nu ut på remiss och det är enligt justitieminister Morgan Johansson (S), som tagit emot utredningen, viktigt att det finns ett brett parlamentariskt stöd om vallagen ska ändras.

Frågan har varit aktuell sedan 2012, då riksdagen kom med ett tillkännagivande där kritik riktas mot att det dröjde ända till maj 2011 att hålla omval i en valkrets i Örebro och i Västra Götalandsregionen sedan valresultaten därifrån underkänts.

De åtgärder som utredaren nu föreslår skulle kunna ta bort upp till två månader av förberedelserna inför ett omval. För att det skulle gå ännu snabbare skulle man behöva ge sig på valprövningsnämndens process och det har inte varit aktuellt, enligt Morgan Johansson.