– Idén är att se hur människor klarar av att göra sådant som att ta blodprov själva.

Peter Berggren, distriktsläkare och chef för Glesbygdsmedicinskt centrum, om distansvård.

Fakta: Sprids utomlands

I år införs möjlighet att själv ta blodprov i obemannade lokaler ute i skolor eller matbutiker på flera håll i landet.

Tanken är att patienten ska slippa en lång restid till sjukhuset.

Via Glesbygdsmedicinskt centrum sprids konceptet även internationellt, till bland annat Indonesien.

Satsningen bekostas av medel från bland andra Västerbottens läns landsting, projektmedel från Sida, EU och Tillväxtverket.

Karolinska universitetssjukhuset erbjuder distansvård i form av videomöten och möte via Ipad.

Där används videobesök bland annat för hjärtsvikts- och logopedpatienter, för barn med diabetes och vid överviktscentrum.

I flera landsting jämställs videobesök med fysiskt besök och patientavgift tas ut för det. Behandlande avgör vilka besök patienten ska betala för.

Källa: Glesbygdsmedicinskt centrum och Karolinska Universitetssjukhuset.

Snart kan patienter på flera orter ta blodprov på sig själva i lokaler vid matbutiker och i skolor. I år skapas sådana obemannade rum på ett tiotal platser i Norrland, däribland i Gällö och Stugun i Jämtland. I Slussfors i Västerbotten har det redan införts.

– Tanken var först att erbjuda patienter att ta blodprov i sin Ica-butik. Men i brist på utrymme får patienter lämna blodprov i en skollokal nära matbutiken, berättar Peter Berggren, distriktsläkare i Storuman och chef för Glesbygdsmedicinskt centrum, för TT.

I lokalen finns brits, vårdväska med nålar och den utrustning som krävs för uppkoppling till sjukhuset. En patient som kanske behöver blodförtunnande medicin kommer åt utrustningen via sitt id-kort, och tar blodprov genom att sticka sig i fingret. Blodvärdena syns i mätinstrumentet och skickas till en databas på hälsocentralen. Risken för att något går fel är liten, hävdar Peter Berggren, även om utrustningen bör förbättras. Syftet är att patienten ska slippa åka till sjukhus eller vårdcentral. Än så länge betalar patienten ingen avgift för dessa besök. Men tanken är att de på sikt ska kosta lika mycket som ett vanligt fysiskt vårdbesök och ingå i högkostnadsskyddet.

Konceptet sprids nu via Glesbygdsmedicinskt centrum från Sverige till Indonesien, Kenya och Sydafrika.

– Idén är att se hur människor klarar av att göra sådant själva. På sikt kan det användas för patienter med mer omfattande behov, som multisjuka äldre, säger Peter Berggren.

"Minskar akutbesök"

Det är inte bara i glesbygden som distansvård är på frammarsch. Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm behandlar flera patienter via videolänk.

– En patient som annars träffar läkaren en gång per månad kan nu göra det varje vecka, säger Kristina Groth, professor och ansvarig för telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset.

Michael Melin, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, ser videoläkarbesöken som ett sätt att minska onödiga akutbesök.

– Vi har en patient med svår hjärtsvikt. Han kan åka till Kanarieöarna och ändå möta oss via videolänk varje vecka. Ser vi att hans ben är svullna råder vi honom att ta mer vätskedrivande. Han slipper åka till akuten och fråga, säger Michael Melin till TT.

Distansvård kan även tillämpas på äldre multisjuka, anser han.

Passar inte alla

Helle Wijk, docent i omvårdnad vid Göteborgs universitet, är dock tveksam till distansvård för äldre multisjuka.

– Ett stort problem i Sverige i dag är ensamhet. Teknik kan inte ersätta mötet med läkaren, säger hon och får medhåll av Hanna Falk, forskare och universitetslektor i vårdvetenskap.

– Distansvård kan fungera på hjärtsviktspatienter men bör inte tillämpas på äldre multisjuka med mer komplexa vårdbehov, säger Hanna Falk.