Regeländringen, som väntas träda i kraft den 1 november, innebär att fem procent av det totala elevantalet ska kunna vikas till förmån för barn som bott i Sverige kortare tid än två år.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står inte bakom förslaget, som är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen.

Förslaget bygger i hög utsträckning på den utredning som presenterades i januari, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

- Det finns många friskolor som vill vara med och göra det här jobbet, men reglerna har hindrat friskolor med kö att kunna möta nyanlända.