Fakta: Vapen från Balkan

I en studie som Brå genomförde 2012 bedömde sakkunniga inom polisen att förekomsten av illegala vapen i kriminella miljöer ökat de senaste tio åren.

En stor del av de illegala vapnen kommer från Balkan.

Utöver smugglingen finns det även en inhemsk produktion av vapen. Personer importerar olika delar och bygger vapen, som säljs vidare.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Den svenske ministern och hans serbiske kollega träffades i Serbien på måndagen och kom då överens om avtalet, som enligt planen ska vara klart före sommaren. Syftet är att bättre kunna bekämpa organiserad brottslighet och stoppa smuggling av både vapen och narkotika.

– Det handlar om hur vi utvecklar polissamarbetet mellan Sverige och Serbien så att vi kan få bättre underrättelseinformation och bättre polisiär information i svenska polisärenden, så att vi kan gripa fler vapensmugglare, säger Anders Ygeman till TT.

Tusentals vapen

Han beskriver dock det befintliga samarbetet som i grunden bra.

– Vi tar hjälp av serbisk polis i ett 50-tal ärenden om året. Under föregående år har vi beslagtagit en ganska stor del vapen med hjälp av information som vi fått från serbisk polis. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar vad gäller responstid och att få svensk och serbisk polis mer involverade i varandras utredningar.

Närmare tusen vapen beslagtas varje år av polis och tull i Sverige. Det är okänt hur många illegala vapen som finns i det svenska samhället, men en stor del av dem kommer från Balkan och krigen i det forna Jugoslavien.

– Uppskattningen är att det finns fyra miljoner vapen på Balkan, och det är klart att så länge det finns så mycket vapen så kommer det att finnas en marknad för de där vapnen att exporteras till övriga delar av Europa, säger Anders Ygeman.

Tror på EU-insats

Serbiska vapenamnestier har resulterat i att stora mängder vapen lämnats in, fortsätter han – men tillägger att det lär krävas EU-insatser för att verkligen få bukt med problemet.

– Ska man kraftigt minska vapentillgången på Balkan så tror jag att EU måste vara med och sponsra den här typen av vapenamnestier, och kanske helt enkelt köpa upp och skrota vapen.