Uppemot 90 procent av alla patienter skulle kunna få bättre behandlingsresultat i vården genom att förändra sin livsstil. Det handlar om vanor kopplade till alkohol, tobak, droger, motion och kost. Nu invigs ett WHO Collaboration Center i Lund, som ska arbeta med att ta fram effektiva metoder för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser i vården.

"Vi har visat att genom att ändra på vissa livsstilsfaktorer före operation ökar chansen för en lyckad behandling avsevärt", säger professor Hanne Tønnesen i ett pressmeddelande.

Hon blir direktör för det nya centret, som är en gemensam satsning av Lunds universitet, Region Skåne, socialdepartementet och Världshälsoorganisationen.