Fakta: Bisfenol A

Bisfenol A kan ge allergi vid hudkontakt och är irriterande för ögon, hud och andningsorgan. Ämnet misstänks även vara hormonstörande.

Ämnet finns framför allt i plastprodukter som cd- och dvd-skivor, kameraskal, tandfyllningsmaterial, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper. Men ämnet finns även i matbehållare som pipmuggar, konservburkar och hårda vattenflaskor.

Den mängd Bisfenol A som människor får i sig, oavsett ålder, skadar inte hälsan, enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Källa: NE, Livsmedelsverket.

Relining betyder att man gjuter ett nytt rör i ett annat. Fram till 2011 användes epoxi, ett material som kan avge bisfenol A. 3000 lägenheter i Sverige beräknas ha drickvattenrör som är relinade med epoxi. Nu blir det förbjudet att använda den här metoden.

– Det beror på att bisfenol A har hormonstörande egenskaper. Vi har i uppdrag att verka för en giftfri vardag, som bland annat handlar om att minska exponeringen för hormonstörande ämnen, säger Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Enligt Livsmedelsverket skadar inte den mängd bisfenol A vi får i oss hälsan, men forskning visar att hormonstörande ämnen kan vara skadliga och därför vill man vara extra försiktig.

– Forskning visar till exempel att i fosterstadiet, när celler programmeras och systemet inte är färdigutvecklat kan hormonstörningar öka risken för cancer, fetma och påverka immunsystemet senare i livet, säger Ing-Marie Olsson Ressner.

Följer man Livsmedelsverkets råd och inte dricker varmvatten från kranen, har man ingenting att oroa sig för enligt Kemikalieinspektionen. Förbudet gäller från och med den första september.