Regeringen vill skärpa straffet för mord så att fler dömda får livstids fängelse. Därför tillsätts en utredning senare i vår som ska ha tagit fram ett lagförslag till årsskiftet.

– Mord är ett av de allra svåraste brotten vi har och då bör man också använda det hårdaste straffet, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Den förra Alliansregeringen drev i riksdagen igenom en skärpning av lagen, men lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2014 formulerades på ett sådant sätt att den i praktiken inte medför någon skärpning, slog Högsta domstolen (HD) nyligen fast i en dom.

– Nu kan konstateras att Beatrice Asks (den förra justitieministern) lagändring misslyckades. Vi får rätta till det helt enkelt, säger Johansson.