EU-kommissionen har godkänt ett nytt medel mot lungcancer. Medlet, som går under namnet Opdivo, kan komma att användas i Sverige redan i början av december, skriver Dagens Medicin.

Preparatet är en så kallad PD1-hämmare som tidigare visat goda resultat vid malignt melanom. Nu tror forskarna att även patienter med lungcancer kan ha nytta av behandlingen. Framför allt patienter med en vanlig variant av icke-småcellig lungcancer som kallas skivepitelcancer.

– Där är behandlingsmöjligheterna i dag mycket begränsade. Vi i professionen hoppas att behandlingen blir tillgänglig så snart som möjligt, säger Jan Nyman, onkolog och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt ordförande i nationella planeringsgruppen för lungcancer, till tidningen.

Godkännandet kom tidigare än väntat. En rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om att använda läkemedlet kan dock vara på plats redan i början av december.