Fakta: 773 000 id-kontroller

Rederiet HH Ferries som trafikerar sträckan Helsingör-Helsingborg har genomfört id-kontroll på 773 000 passagerare under perioden 4 januari–26 april.

Av dem har 2 676 personer avvisats, varav merparten svenskar utan giltigt id.

Hittills har 127 personer som bedömts vilja söka asyl i Sverige avvisats, varav hälften under de senaste två veckorna.

Transportörsansvaret som infördes den 4 januari innebär att tåg-, färje- och bussbolag måste kontrollera id på resenärer till Sverige. Om den svenska gränspolisen upptäcker att bolagen transporterat personer utan giltigt id kan de bötfällas.

Källa: Danmarks Rederiförening

– I de fall vi har sett människor under lastbilarna har vi kontaktat dansk polis. Men vi får inte öppna lastbilarna. Vi har erbjudit svenska myndigheter att stå på kajen, antingen i Helsingör eller i Helsingborg, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries, till TT.

Rederiets personal har upptäckt flera livsfarliga flyktförsök på eller under lastbilar i Helsingör de senaste åtta-tio dagarna, berättar han. I ett brev varnar han kunderna för en potentiellt mycket farlig situation och uppmanar till skärpt uppmärksamhet.

Färjebolagen har sedan den 4 januari ett transportörsansvar och måste kontrollera alla resenärers id innan de får resa mot Sverige. Hittills har nästan 3 000 personer avvisats, men mest svenskar utan giltigt id. Bara cirka 130 bedöms ha varit personer som vill söka asyl i Sverige.

– Vi kan märka att trycket ökar, men från en låg nivå. Vi har avvisat dubbelt så många potentiella asylsökande de senaste åtta, tio dagarna jämfört med tidigare, säger Henrik Rørbæk.