Fakta: Mjältbrand

Mjältbrand, eller anthrax, är en infektionssjukdom som framför allt förekommer hos däggdjur. Gräsätare är särskilt utsatta, men även människor kan drabbas.

Bakterierna kan orsaka blodförgiftning och symptomen uppstår ofta redan två dygn efter smittotillfället.

Senast en människa insjuknade i mjältbrand i Sverige var 1965.

2001 dog flera människor i USA efter att någon spritt mjältbrandssporer via post.

Källa: Vårdguiden 1177.

Platsen där det senaste mjältbrandsfallet konstaterats ligger ett par kilometer i från platsen där tidigare fall skett. Nu är områdena avspärrade och man jobbar på smittspårning och vaccinering.

– Det är såklart en förlust för djurägaren och en oro för närområdet. Man vet att det finns en ökad risk för lokal spridning kring varje fall, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Exakt varför så många fall brutit ut vet man inte, men som djurägare bör man rapportera om ett djur dör, sjukdomsförloppet är ofta så snabbt att man inte hinner upptäcka att djuret är sjukt innan det dött.

Den som ser döda rådjur och älgar bör också rapportera det till Jordbruksverket, eftersom de kan bära på smitta.

– Förr var det vanligt med så kallade mjältbrandsgravar. Man grävde helt enkelt ner kor som dött i mjältbrand och i samband med markarbeten kan smittan spridas igen, men det kan bero på smitta från vilda djur också, säger Karl Ståhl.

En mjältbrandsgrav kan sprida smitta i ungefär 70 år. De senaste fallen av mjältbrand i Sverige inträffade 2013 och 2011. Även människor kan smittas av sjukdomen, men det är ovanligt.