Fakta: Nytt stöd till glasögon för barn

De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 mars 2016.

Stödet skall uppgå till minst 800 kronor.

För att få stöd behövs recept från ögonläkare, ortopist eller optiker.

Fler än vart tionde barn kan vara i behov av glasögon eller kontaktlinser. Det innebär uppemot 170 000 barn i åldrarna 8–19 år och nu ska en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen tillgodose alla barns behov av synhjälpmedel.

"Seger för alla barn"

Den ändrade lagen tvingar Sveriges landsting att lämna ett stöd på minst 800 kronor för inköp av glasögon eller kontaktlinser till barn upp till och med 19 år.

– Det här är en seger för alla barn med synnedsättning som nu kommer att kunna hänga med i skolan och i fritidsaktiviteter, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblomman, Sveriges största ideella barnhjälpsorganisation.

Barns rättigheter

Majblomman har länge arbetat för att alla barn i Sverige ska garanteras stöd till glasögon eller andra hjälpmedel som stärker synen. I organisationens senaste undersökning från 2012 svarade sex procent av de tillfrågade familjerna att de av ekonomiska skäl tvingats avstå från att köpa glasögon det senaste året.

– Men vi tycker att det är viktigt att man inte betraktar det här som en fråga om barnfatigdom. Det är en fråga om barnrättigheter, säger Lena Holm.

Kostnaden för landstingen beräknas uppgå till runt 115 miljoner kronor åren. Av dem är 100 miljoner kronor direkt stöd för inköp av glasögon.

– Det är en bra summa pengar, men sett till branschens totala omsättning är det inte så mycket. Framför allt är det här bra för de individer som kanske tvekar om att köpa glasögon, säger Fredrik Thunell, vd för branschorganisationen Optikbranschen.