Den långa tvisten om det flytande asylboendet i passagerarfartyget Ocean Gala ser ut att nå ett slut. I dag meddelade Mark- och miljödomstolen att fartyget, som ligger för ankar i Utansjö utanför Härnösand, inte längre får stanna i hamnen. Länsstyrelsen har tidigare bedömt att fartyget inte får ankra på grund av miljöskäl och domstolen avslog i dag ägarens överklagan.

Bolaget som äger fartyget har tecknat avtal med Migrationsverket om att inhysa 1 790 asylsökande på båten. Men genom länsstyrelsens beslut om ankringsförbud anser verket att kontraktet är ogiltigt och har valt att returnera alla fakturor.

I går meddelade ägaren att 90 av de 140 anställda på fartyget skickats hem.