Ockupationen sydost om staden Burns i delstaten Oregon sker i protest mot att två ranchägare fängslas, men den ingår i ett mönster av dispyter om bruket av statlig mark i USA. Ockupanterna kommer från flera delstater.

Ranchägarna är dömda för en brand som de anlagt på sin egendom. Elden spred sig till federalt ägd mark och åklagare hävdar att syftet med branden var att dölja jaktbrott.

De två männen, far och son, har avtjänat förkortade straff på tre månader respektive ett år, men förväntas nu inställa sig i fängelse igen på måndagen. En överprövning i federal domstol har förlängt straffet till omkring fyra år.

I naturreservatet Malheur Wildlife Refuge lever vildhästar och gaffelantiloper, men det är också fågelskyddsområde för bland annat tranor. Naturskyddsområdet inrättades av president Theodore Roosevelt 1908.

När kansliet intogs i lördags var det obemannat, skriver tidningen The Oregonian i Portland som kallar ockupanterna för milis. Bland ockupanterna, som säger sig vara cirka 100 personer, finns anhöriga till en ranchägare som 2014 var inblandad i en kraftmätning med federala myndigheter om betesmark i delstaten Nevada.