Fakta: Effektskatten

Effektskatten på kärnkraft infördes år 2000. Den har höjts tre gånger, 2006, 2008 och 2015.

Den uppgår nu till cirka 8 öre per kilowattimme.

Effektskatten utgör cirka 30 procent av driftskostnaden för en reaktor. Den ger sammantaget staten 4,5 miljarder i intäkter per år.

Källa: Energikommissionen, promemoria om de befintliga förutsättningarna för svensk elproduktion

– Vi är oroliga för att partierna inte tar sitt ansvar för att få till en uppgörelse, säger fackförbundet IF Metalls ordförande Anders Ferbe till TT.

Han vill se en bred, långsiktig uppgörelse om energin som håller för politiska växlingar och säkrar industrins tillgång till energi.

Men det akuta är effektskatten på kärnkraft, enligt honom. Och ett besked kan inte se ut mer än på ett sätt, om det inte ska bli en "brutal snabbavveckling av kärnkraft".

– Effektskatten måste bort, det andra är att kraftigt sänka fastighetsskatten på vattenkraften.

Bollen hos Löfven

En allianskälla hävdar att bollen, efter intensiva samtal i veckan, nu ligger hos statsminister Stefan Löfven och energiminister Ibrahim Baylan. De måste svara på bud som de borgerliga partierna lagt. Men det är inte en helt enig borgerlig linje.

– Jag dementerar inte det, säger Elin Boberg, presschef hos Liberalerna om uppgifterna att L skulle ha skiljaktiga meningar i förhållande till övriga i alliansen.

Centerpartiets företrädare i samtalen, Rickard Nordin, vill inte säga så mycket:

– Stämningen är god och jag hoppas att vi hittar en lösning.

Kraftiga reaktioner

Det väckte en del ont blod vid påsk när Baylan och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin deklarerade att de ville se en uppgörelse med målet om en helt förnybar elproduktion till 2036. Svenskt Näringsliv såg det som ett försök att införa ett nytt slutdatum för kärnkraften och ett tankeförbud om ny kärnkraft. Några av de borgerliga partierna kan inte ställa upp på det med mindre än att det finns garantier för att kärnkraften får vara kvar utan stopptid.

En M-källa säger att målet visst kan vara inriktat på förnybar produktion, men att kärnkraften måste få finnas kvar. M siktar på att S ska svälja en del beska förslag för att få en bred och politiskt stabil uppgörelse där M ingår, snarare än att träffa en smalare uppgörelse med något eller några mindre partier.