Fakta: OECD

OECD har 34 länder som medlemmar, de flesta i Europa. Men också Japan, Korea, Australien, USA, Kanada och Mexiko är med.

Organisationen samlar statistik om ekonomi och andra förhållanden i medlemsländerna, analyserar och jämför och rekommenderar metoder för politik och utveckling.

Källa: oecd.org

– Vi anser att vi har haft framgång när det gäller att täppa till kryphål och att reglerna har blivit tydligare, säger biståndsminister Isabella Lövin till TT.

Hon kan inte bedöma om även Sverige kommer att använda sig av de möjligheter som nu ges att föra upp vissa militära utgifter som bistånd. Men trycket från andra av OECD:s medlemsländer att kunna göra det har varit stort.

– Det är klart att det öppnar för större kostnader inom biståndet för det här, säger Lövin med anledning av överenskommelsen om nya regler på DAC:s möte i Paris.

Det blir tillåtet att räkna utbildning av militär i mänskliga rättigheter som bistånd. Det gäller också för insatser för att förebygga våldsam extremism. Transporter som görs av militär till nödställda områden får också räknas som bistånd.

– Men bara när alla andra alternativ är uttömda, säger Lövin.

Den svenska regeringen fick så sent som i höstas kritik av DAC för att Sverige använder en så stor del, uppemot 30 procent, av biståndsbudgeten för att täcka utgifter för mottagandet av flyktingar i Sverige.