Fakta: Siffror om Sverige

Andel 25–64-åringar med högskoleutbildning: 39 procent. OECD-snitt: 33 procent.

Andel 25–34-åringar med samma utbildningsnivå som sina föräldrar: 47 procent. OECD: 52 procent.

Andel 25–34-åringar med lägre utbildningsnivå än föräldrarna: 28 procent. OECD: 16 procent.

Andel 25–34-åringar med högre utbildningsnivå än föräldrarna: 24 procent. OECD: 32 procent.

Andel av BNP som läggs på utbildning: 5,4 procent. OECD: 5,3 procent. (2012)

Andel tvååringar i förskola: 88 procent. OECD: 39 procent.

Snittlön gymnasielärare 2013: 41 013 US-dollar (358 000 kronor i dagens valutakurs). OECD: 47 702 US dollar.

Källa: OECD:s Education at a glance

Sverige lägger relativt mycket pengar på utbildning och har såväl en hög andel barn i förskola som en hög andel högutbildade vuxna. IT-kunskaperna är goda, likaså möjligheterna till fortbildning på jobbet.

Det konstaterar OECD i sin senaste Education at a glance, ett slags statistisk årsbok för utbildningsfrågor.

Lägre maxlön

Till de svagare områdena hör lärarnas löner och syn på sitt eget arbete. Visserligen är ingångslönen något högre än OECD-snittet, men maxlönen ligger 15–20 procent lägre. Dessutom sticker de svenska lärarna ut internationellt på åtminstone ett sätt: Så många av dem känner att deras arbete inte uppskattas, enligt OECD:s analytiker Thomas Weko.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) konstaterade på pressträffen med Weko å sin sida att regeringen framöver avsätter tre miljarder kronor årligen på att höja lönerna för de skickligaste lärarna.

– Det är svårt att bedöma när detta kommer att ge utslag i den internationella statistiken. Men vi vet av erfarenhet att när politiken samlar sig kring reformer som behövs ger det utslag tämligen snabbt, säger hon.

Mindre utrymme

I Sveriges landrapport påpekar OECD att andelen svenskar i åldern 25–34 år som är mindre utbildade än sina föräldrar är 28 procent, vilket är den högsta andelen av alla jämförda OECD-länder. Men Thomas Weko tycker personligen att beskrivningen leder fel.

– Ju högre utbildningsnivå ett land har, ju mindre utrymme finns för att den yngre generationen går om sina föräldrar. Sverige har en hög andel högutbildade, säger han.

Andelen svenskar med högskoleutbildning är 39 procent, sex procentenheter högre än OECD-snittet.