Fakta: Folkomröstning närmar sig

Den 23 juni hålls folkomröstning om britterna ska lämna EU-medlemskapet.

De som förespråkar ett fortsatt medlemskap framhåller bland annat att över hälften av Storbritanniens export går till Europa och att vart tionde jobb hotas om landet lämnar EU.

Förespråkarna för brexit, alltså ett utträde ur EU, hävdar i stället att Storbritannien skulle ha frihet att förhandla fram bättre handelsavtal med marknader utanför Europa.

OECD varnar nu för andra gången på kort tid för negativa konsekvenser för EU:s ekonomi om Storbritannien lämnar EU.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har för närvarande 34 medlemsstater.

Oron stiger inför britternas folkomröstning om EU-medlemskapet om två veckor. Nu ger OECD uttryck för sina farhågor i en ny rapport. Storbritanniens EU–medlemskap har bidragit till landets ekonomiska tillväxt och ett utträde ur EU vore förödande både för landets ekonomi och skattepolitik, är slutsatsen i rapporten.

Om brexit blir verklighet kommer Storbritanniens BNP om fyra år att vara tre procent lägre än om landet blir kvar som EU–medlem. Scenariot spås bli ännu värre vid 2030, med fem procents lägre BNP än vid fortsatt medlemskap, enligt OECD.

Ett brittiskt utträde skulle inte bara slå mot brittisk ekonomi utan också ha negativ inverkan på BNP i resten av OECD–länderna, särskilt andra EU–länder, enligt undersökningen.

"Slår mot unga"

Brexit hotar en redan sårbar global ekonomi som sitter fast i en fälla av låg tillväxt. För att få utvecklingen på rätt spår med högre tillväxt krävs samarbete EU–länderna emellan när det gäller bland annat skatte– och valutapolitik.

"Om vi inte agerar för att få igång produktivitet och potentiell tillväxt, så kommer både yngre och äldre generationer vara illa ute", säger Catherine L Mann, chefsekonom vid OECD, i ett pressmeddelande, och framhåller att unga har lidit nog av den ekonomiska krisen. Sämre karriärmöjligheter för de unga och lägre pensioner för de gamla, är hennes dystra prognos om Storbritannien lämnar sitt EU-medlemskap.

Påverkar skattepolitik

Trots allt har många länder i dag utrymme för en skattepolitik som säkrar den offentliga sektorn, enligt rapporten. Den låga räntan på långa lån har ökat regeringarnas möjligheter att lägga resurser på särskilda mål utan att äventyra välfärden, enligt rapporten.

Men brexit hotar också denna möjlighet, enligt OECD, som räknar upp en rad andra risker med brexit, som bromsad ekonomisk tillväxt i handeln, hög kredittillväxt och flyktig finansmarknad.

Brexit skulle resultera i förlorade utländska investeringar i Storbritannien och därmed hämma produktionen av arbete. Ett utträde skulle också försvaga landets tillgång på kvalificerad arbetskraft, hävdar OECD.