– Vi vill att säkerhetspolisen får tillräckliga verktyg, till exempel när det gäller tillgång till signalspaning i förundersökning och möjlighet till så kallad hemlig dataavläsning för att kunna agera även när terrorister använder ny teknik, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra efter Utrikesnämndens sammanträde på slottet.

Säkerhetspolisen får redan i dag använda sig av signalspaning. Att den möjligheten även skulle utökas till spaning i förundersökning är Anders Ygeman tveksam till.

– Jag tror inte att det är möjligt att i en förundersökning använda sig av signalspaning som verktyg, och det har främst att göra med att det skulle innebära att de metoder vi använder för signalspaning skulle röjas i en rättegång, säger han till TT.

– Däremot är jag beredd att diskutera med Moderaterna och den övriga oppositionen hur avgränsningen av signalspaningen ser ut, så att vi inte släcker ned förmågan till att signalspana för att vi inleder förundersökning med misstänkta terrorister, säger Ygeman.

Han framhåller också att lagförslag om att förbjuda terrorresor kommer att ligga på riksdagens bord före jul.