Fakta: Åtalet

Åtalet gäller synnerligen grov misshandel och folkrättsbrott.

Folkrättsbrott är övergrepp som skett i samband med krig eller annan form av väpnad konflikt.

Både enskilda individer och grupper av människor kan vara offer för folkrättsbrott.

I Syrien, sommaren 2012, binds en man vid en stol och misshandlas så svårt att svenska åklagare senare väljer att beskriva misshandeln som tortyrliknande. Delar av misshandeln filmas och läggs upp på Facebook.

Så småningom hamnar fem minuter film i händerna på svenska brottsutredare – tillsammans med namnet på en av gärningsmännen, en person som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Reporter hittade offer

Mannen döms i februari 2015 till fängelse i fem år för det som ses på filmen. Offret är fortfarande inte identifierat. Man vet inte ens om han fortfarande lever.

Domen överklagas och när förhandlingarna ska påbörjas i hovrätten i maj 2015 är en Expressenreporter i Turkiet, vid gränsen mot Syrien. Efter ett par dagars letande sitter hon tillsammans med en man för vilken hon spelar upp filmsekvensen med misshandeln.

– Vet du vem den slagne är, frågar reportern.

– Det är jag, svarar mannen.

Nu är han i Sverige för att i Södertörns tingsrätt berätta om det han utsattes för. Målet tas om i tingrätten och den gamla domen gäller inte längre.

Fem dygns misshandel

Enligt åklagaren Hanna Lemoine ser gärningsbeskrivningen annorlunda ut nu sedan offret kunnat höras. Tidigare hade man bara bevis för fem minuters misshandel även om skador på offret tydde på att förloppet varit mer utdraget.

– Nu säger målsäganden att han misshandlades i fem dygn – dag och natt, säger Hanna Lemoine.

Enligt Hanna Lemoine finns det uppgifter om att den misshandlade mannen var militärpolis. Gärningsmannen tillhörde rebellgruppen Fria syriska armén (FSA).