Fakta: Påvebesöket

Påven kommer till Skåne på reformationsdagen den 31 oktober, då det är 499 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på portalen till Slottskyrkan i Wittenberg. Lutherska världsförbundet och Vatikanen bjuder gemensamt in till ett möte i Lund, efter flera decenniers dialogprocess mellan katoliker och protestanter. I Lund hålls ett symposium och en gemensam gudstjänst med cirka 500 inbjudna gäster, som kommer att direktsändas av SVT. Sedan följer ett tre timmar långt möte för 10 000 besökare på Malmö arena, där både påve Franciskus och Lutherska Världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan, medverkar. Temat blir hopp, gemenskap och ansvar för världen. Biljetterna kommer att släppas i början av september. Under sin andra dag i Skåne, den 1 november, ska påven leda en mässa för nordiska katoliker. Platsen för mässan är ännu inte offentliggjord.

Källor: Katolska kyrkan och Svenska kyrkan

Fakta: Polisinsatsen

Utgångspunkten för polisen är en riskanalys som tagits fram av underrättelsetjänstens analytiker och säkerhetspolisen. Utifrån den bedöms hur många poliser som behöver avsättas och vilka specialkompetenser och tekniska lösningar som behövs. Platserna påven ska besöka kommer att undersökas av bombhundar och därefter bevakas. Stora delar av Lunds stadskärna och Hyllie, där Malmö arena ligger, kommer att spärras av för trafik och åskådarna kommer att hållas tillbaka med staket. De 10 000 besökarna på Malmö arena kommer att få gå igenom en säkerhetskontroll. Poliseskort kommer att transportera påven mellan de olika platserna. Eskortvägen kommer inte att offentliggöras i förväg.

Vatikanens säkerhetstjänst har nyligen besökt Skåne för att studera de platser påven ska besöka och påven kommer att ha egna livvakter med sig, som tillsammans med svensk polis och säkerhetspolis ska garantera hans säkerhet.

Källa: Mats Karlsson, kommenderingschef

Inget får gå fel när påve Franciskus och hans livvakter landar på Malmö airport den 31 oktober för ett intensivt tvådagarsbesök. Han ska trasslas in i Lunds trånga stadskärna för att delta i en gudstjänst i Lunds domkyrka och sedan föras med poliseskort till Malmö arena med 10 000 väntande besökare. Efter övernattning på en hittills hemlig plats i södra Sverige ska han under besökets andra dag leda nordiska katoliker i en mässa någonstans i Malmöområdet.

Det är det första påvebesöket i Sverige på 27 år och polisförberedelserna har redan pågått i ett halvår.

– Det kommer poliser från hela övriga Sverige, inte bara region syd, berättar kommenderingschef Mats Karlsson.

Lockade miljoner

Erfarenheterna från president Obamas Stockholmsbesök 2013 och påvebesöket i Stockholm och Uppsala 1989 har studerats i detalj. Under påve Franciskus besök i Krakow i somras hade Mats Karlsson medarbetare på plats för att se och lära. Där samlades 2,5 miljoner människor. Men hur stor påvens attraktionskraft är i Norden är svårbedömbart.

– Vi väntar oss mycket människor, men alla inblandade parter har svårt att ange vad man kan förvänta sig i antal åskådare, just eftersom vi inte har några erfarenheter i närtid av besök i nordiska länder, säger Mats Karlsson.

Vad han känner till finns inga planer på att påven ska använda den berömda påvebilen på svensk mark. Men ett av de scenarier polisen arbetar med är att han under eskorten kommer att vilja stanna till. Och i så fall är oförutsägbarheten en fördel.

– Det försvårar för en eventuell gärningsman, för det är ingen som vet var han vill stanna bilen och gå ur, säger Mats Karlsson.

Stark symbol

Även om påven är en stark symbol för den katolska kyrkan är det ovanligt med försök till attacker eller påhopp. Men polisen har mycket att ta höjd för – allt från terrorattentat till en hjärtattack hos någon i åskådarhavet.

– Vi gör ju riskanalyser, vi går igenom platserna och vilka sårbarheter som finns där, eventuella hotaktörer, hela spektrat. Och så jobbar vi med att minska de risker som kan minskas.