Fakta: Dödsfall

Dödsfall 2012 på grund av miljörelaterade sjukdomar:

2,2 miljoner i Afrika.

0,85 miljoner på de amerikanska kontinenterna.

0,85 miljoner i den östra Medelhavsregionen.

1,4 miljoner i Europa.

3,8 miljoner i sydöstra Asien.

3,5 miljoner i den västra Stillahavsregionen.

Källa: WHO

Det handlar om personer som levde eller arbetade i hälsofarliga miljöer där de utsattes för exempelvis luft-, vatten- och jordförorening, kemikalier, klimatförändring och ultraviolett strålning. Följden av exponeringen ledde till över 100 sjukdomar och skador.

Icke smittsamma sjukdomar – som hjärtkärlsjukdomar, cancer, kroniska andningsproblem, diabetes, depression och epilepsi – stod för två tredjedelar av de dödsfall som WHO hänför till ohälsosamma miljöer.

"Om länder inte vidtar åtgärder för att skapa hälsosamma miljöer där människor lever och arbetar kommer miljoner att fortsätta att bli sjuka och dö för unga", säger WHO:s generaldirektör Margaret Chan i ett pressmeddelande från högkvarteret i Genève.

I rapporten rekommenderas kostnadseffektiva motåtgärder som att minska användandet av fast bränsle vid matlagning och i stället satsa mer på energiteknik med låga koldioxidutsläpp.

Men allt är inte helmörkt. Dödligheten i infektionssjukdomar som malaria och diarré har minskat. Det förklarar WHO med att vattenhanteringen och saniteten har blivit bättre.