Fakta: Regeringen organiserar om

Regeringen har ingen integrationsminister, men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) är de ministrar som främst ansvarar för de frågor som brukar lyftas fram när det handlar om etablering av nyanlända, det vill säga jobb, skola och bostäder.

I samband med att Ylva Johansson får ett utökat mandat för frågan i regeringen inrättas ett nytt kansli på arbetsmarknadsdepartementet – Sekretariatet för samordning och inriktning av regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen (Sirf). Det leds av arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare Erik Nilsson. Kansliet arbetar med att samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingkrisen.

Källa: Regeringskansliet

Stefan Löfven valde att inte utse en särskild integrationsminister när han bildade sin regering, frågan skulle hanteras av respektive fackminister. Men förra året kom mer än 160 000 asylsökande till Sverige och i år kan det bli upp till 140 000 tror Migrationsverket. Etablering av nyanlända kommer att bli en av de största uppgifterna för regeringen framöver.

Men Ylva Johansson ser inte sin nya, samordnande roll som ett tecken på att regeringes integrationspolitik har misslyckats.

– Jag ser det verkligen inte så, tvärtom står vi inför större utmaningar än man kunde ana för ett år sedan, säger hon till TT.

Oviktig titel

Inte heller vill Stefan Löfven kalla Ylva Johansson för ny integrationsminister.

– Man får kalla det vad man vill, men det kommer inte att stå så på titeln. För mig är inte titlarna viktiga utan att vi får ett bra jobb gjort, säger Löfven i en intervju i Dagens Nyheter.

Även om integrationsfrågorna växt i betydelse, är det inte så lätt att bara tillsätta en ny minister, enligt statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors. Förmodligen skulle det behöva bli två för att behålla balansen mellan S och MP, och regeringen har redan många ministrar.

– Det är inte så enkelt när man har en koalitionsregering. Då ger man Ylva Johansson detta mandat, och de facto blir hon integrationsminister, säger Hinnfors.

"Driva på arbetet"

Ylva Johansson får mandat att lägga förslag och samordna all politik för nyanländas etablering.

– Det finns inga begränsningar inom vilka områden jag får ta initiativ, säger hon.

Närmast till hands ligger dock utbildningsminister Gustav Fridolins och bostadsminister Mehmet Kaplans områden, båda miljöpartister.

– Jag ser inte framför mig att jag kommer köra över någon av mina kollegor, men jag kan driva på arbetet, säger Ylva Johansson.

Inte heller Gustav Fridolin tycker sig ha fått en överrock. Förändringen är, enligt honom, en gemensam önskan från Miljöpartiets båda språkrör och statsministern.

– Sverige får inte fastna i en debatt om volymer, utan vi måste se till att de människor som kommer från krig och flykt faktiskt får en möjlighet att komma in i Sverige, säger Gustav Fridolin till TT.