Fakta: Ökad kameraövervakning

Länsstyrelserna ger tillstånd till kameraövervakning, men praxis skiljer sig åt i landet. Ett av syftena med utredningen är att få mer enhetliga bedömningar.

Utredningen ska säkerställa att det finns tillräckliga möjligheter att kameraövervaka platser som är särskilt brottsutsatta eller har en generell hotbild.

Utredningen ska undersöka om integritetsskyddet behöver förbättras.

Utredningen ska utreda om nuvarande lag behöver moderniseras för att fungera med ny teknik, till exempel kamerautrustade drönare.

Utredare blir Susanne Kaevergaard, biträdande tillsynschef vid Åklagarmyndigheten.

Utredningen ska vara klar senast den 28 februari 2017.

Källa: Justitiedepartementet

– Vi vill gå i en riktning där vi underlättar för kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Vi anser att det kan ha en avskräckande effekt, men framför allt att det underlättar brottsuppklarning, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

I torsdags beslutade regeringen därför att tillsätta en utredning om kameraövervakning. Det är en av de åtgärder som statsminister Stefan Löfven efter terrordåden i Paris lyft fram som viktig för att bekämpa terrorism.

Drönaren ser dig

Regeringen tror att kameraövervakning kan bidra till att öka tryggheten på platser där det finns en hotbild. Det kan handla om asylboenden där man är rädd för bränder, om synagogor, moskéer och andra religiösa lokaler som befarar att brott ska begås eller om redaktioner som får ta emot hot.

Utredaren ska även titta på vad som ska gälla för övervakning med ny teknik, framför allt drönare som är utrustade med kamera. Det är en teknik som blir allt vanligare, men rättsläget är oklart. All kameraövervakning väcker frågor om integritetsskydd, men när det gäller drönare blir integritetsfrågorna väldigt stora, anser Morgan Johansson.

– Jag har en allmänt sett ganska skeptisk inställning till övervakning med drönare. Jag ser riskerna för att det kan utnyttjas på olika sätt när det gäller övervakning av enskilda människor, in i deras bostäder och privata utrymmen, säger han.

Dieseltjuvar

De integritetsaspekter som utredaren ska titta på handlar också om vad som ska gälla för kameraövervakning på skolor och arbetsplatser. Ska det till exempel räcka att den anställde ger sitt samtycke för att en kamera ska kunna sättas upp?

En väldigt specifik del i utredningen handlar om kameraövervakning av skogs- och lantmaskiner.

– Det är ett problem med dieselstölder på maskiner som står ute. Det är en ganska stor fråga på vissa håll där ligor åker runt och stjäl, säger Morgan Johansson.