Det är fortfarande oklart om den terrormisstänkte kommit till Sverige som flykting eller inte. Enligt Dagens Nyheter kan Migrationsverket inte bekräfta att han är asylsökande. Myndigheten vill heller inte svara på frågan om han anvisats till boendet eller befunnit sig där på besök.

– Vi kan i nuläget inte gå ut med någon närmare information utan vi hänvisar frågorna till Säkerhetspolisen, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket, till TT.

Säkerhetspolisen hänvisar i sin tur till förundersökningssekretess och lämnar ingen ytterligare information.

Ökad kontroll

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) anser nu att det behövs ökad kontroll av vilka personer som hamnar på asylboenden i Sverige.

– Vi kommer att få överväga att göra mer, och det får då göras i samarbete med de övriga partierna som står bakom migrationsöverenskommelsen, säger Johansson.

Det blir något som de som bor på asylboenden kommer att märka.

– De kommer nog att få uppleva en ökad kontroll och ökad polisiär närvaro i vissa fall, för det är klart att vi måste skärpa vår vaksamhet överallt i den här situationen.

Migrationsverket vill inte uttala sig om huruvida det finns en risk att misstänkta terrorister gömmer sig bland flyktingar.

– Det är bara ren spekulation. Vi har ett stärkt samarbete som fungerar väldigt bra med Säkerhetspolisen just med syftet att kunna identifiera och kunna agera mot personer som inte bör beviljas asyl, säger Fredrik Bengtsson.

Stor ökning

Hittills i år har verket lämnat mellan 300–350 ärenden till Säpo där personen som ansökt om uppehållstillstånd misstänktes kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Det är en trefaldig ökning jämfört med i fjol.

TT: Vilken koll har ni på vilka som rör sig på era boenden?

– Att ha en vän på besök eller liknande är naturligtvis tillåtet. Men man kan inte låta andra flytta in i verkets boenden utan de är avsedda för de asylsökande som anvisats dit, säger Fredrik Bengtsson.