Transplanterade nervceller kan överleva och fortsätta att producera dopamin ett kvartssekel hos patienter med Parkinsons sjukdom. Detta har för första gången visats i en studie i Lund. Under 24 år följdes en patient som genomgått transplantation i ena halvan av hjärnan. Dessvärre observerades samtidigt att de positiva effekterna av transplantatet gradvis försvann när sjukdomen spred sig till allt fler strukturer i hjärnan.

"Den här studien är helt unik. Ingen transplanterad Parkinson-patient har följts så noggrant och under så lång tid", säger professor Anders Björklund i ett pressmeddelande. Lärdomar från studien kan användas vid framtida försök att transplantera dopaminproducerande celler som tillverkats av stamceller. Resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.