Bakgrund: Extremhöger och extremvänster

Med högerextrema rörelser menas ofta rörelser som är antidemokratiska, fascistiska och nationalsocialistiska. De är enligt strikt definition motståndare till all demokrati och ser ett samhälle uppdelat mellan en styrande samhällselit och den styrda befolkningen som saknar egentlig makt.

Rasismen, en uppdelning av människor baserad på etnisk härkomst och kultur, är också gemensam för högerextrema rörelser. Till rasismen är också nationalismen knuten. Det är en ideologi som genomsyrar den högerextrema rörelsen.

Att sådana rörelser kallas högerextrema beror ursprungligen på att de står till höger om högerorienterade politiska rörelser, till exempel konservativa partier. Ofta vägrar dock högerextremister att placera sig på höger-vänsterskalan.

Enligt Expo har Nordiska motståndsrörelsen tagit över Svenskarnas partis plats som den största aktören i den rasbiologiska miljön. Det senaste året har Nordiska motståndsrörelsen mobiliserat sig kraftigt och är "betydligt mer radikala, aktivistiska och våldsamma".

Extremvänstern skiljer sig från extremhögern på så sätt att den inte är lika organiserad, enligt Anna-Lena Lodenius. Den vänsterautonoma rörelsen består av små självständiga enheter som kanske jobbar med samma målsättning, men som har valt att inte organisera sig med varandra. Den har en annan struktur än extremhögern och dess måltavla varierar också. Ibland fokuserar den på extremhögern, ibland på andra partier och ibland är den mer djurrätts- och miljöorienterad.

Källor: Expo och Anna-Lena Lodenius.

Fakta: Soldiers of Odin

Soldiers of Odin bildades i finska Kemi av nazisten Mika Ranta. Strukturen i nätverket är uppbyggd som kriminella så kallade motorcykelgäng med olika avdelningar, där varje avdelning har en ledare.

I Sverige har nätverket genomfört så kallade patrulleringar i bland annat Stockholm, Göteborg, Trelleborg, Uppsala, Norrköping, Säter, Borlänge och Hedemora. Gruppen har även etablerat sig även i andra länder, exempelvis i Norge och i Estland.

Inrikesminister Anders Ygeman har beskrivit Soldiers of Odin som "högerextrema brottslingar". Flera av dess svenska medlemmar är dömda för grova brott och har nazistiska sympatier, enligt en granskning som tidningen Expo har gjort.

Källa: Expo med flera

Så sent som i juli attackerade personer från den vänsterextrema miljön en grupp ur nätverket Soldiers of Odin som nattvandrade i centrala Stockholm. Säkerhetspolisen (Säpo) har sett en tendens till upptrappad konfrontationsbenägenhet mellan extremistmiljöerna under det senaste halvåret.

"Ur ett längre tidsperspektiv är det dock inte nödvändigtvis en ökning. Antalet våldsamma konfrontationer mellan miljöerna och angrepp mot varandra har genom åren alltid gått i vågor, periodvis med hög intensitet", skriver Ahn-Za Hagström, Säpos chefsanalytiker i författningsskyddet, i ett mejl till TT.

Näring åt polerna

Enligt journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius, som har skrivit böcker om höger- och vänsterextremism, ger motsättningarna näring åt båda polerna.

– De rättfärdigar delvis sina metoder och sin existens genom att motståndaren finns.

Genom att hävda att motståndaren är kraftfull försätter sig rörelserna i ett martyrläge. Samtidigt pekar de på att polisen inte klarar av motståndaren och att extremrörelsen i fråga därför måste se till att "säkra gatorna", enligt Lodenius.

– Tredje man drabbas. Det är inte bara ett krig mellan de här sidorna. De är ganska urskillningslösa i vem de angriper, säger hon.

Minskad aktivitet

En tänkbar orsak till den ökade konfrontationsbenägenheten är att flera drivande våldsbenägna individer åter är aktiva i miljöerna, enligt Säpo.

"En annan är flyktingsituationen som föranlett vit makt-miljön, och aktörer i kretsen som omger miljön, att genomföra protestaktioner – vilket i sin tur skapat motreaktioner inom den autonoma miljön", skriver Hagström i mejlet.

Lodenius tror att Sverige kan vänta sig fortsatta konfrontationer mellan grupperna.

– Man får se det som en slumrande kraft som plötsligt kan bli tydligare. Händer det någonting i världen kan de plötsligt bli synliga och dyka upp och göra saker.

Trots en ökad tendens till konfrontation har den totala aktiviteten inom den vänsterextrema miljön minskat under de senaste åren, enligt Daniel Norlander, tillförordnad nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

– En hypotes är att polisen har varit framgångsrik i lagföringen av en del av de mest extrema individerna inom vänstermiljön, säger han till TT.

De som sitter fängslade kan inte leda några nya kupper och deras fängelsestraff kan dessutom ha en avskräckande effekt för andra vänsterextremister, anser han.

"Oroväckande utveckling"

Expos mätningar visar att även aktiviteten inom den högerextrema miljön har minskat, vilket sägs bero på att det inte är valår. Däremot har aktiviteterna koncentrerats till Nordiska motståndsrörelsen.

– Det är en ökad närvaro på gatan av en grupp som inte drar sig för att använda våld, säger tidskriftens redaktör Mikael Färnbo.

För att förhindra att extremisternas aktiviteter ökar är ett förebyggande arbete på längre sikt viktigt, anser Norlander.