Spänningarna ökar mellan Kina och flera länder i Sydostasien sedan det gemensamma uttalandet ställts in efter ett säkerhetsforum med medlemmarna i Sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean i Kuala Lumpur.

Enligt uppgifter från en amerikansk tjänsteman ställdes det gemensamma uttalandet in när Kina pressade de andra länderna att stryka alla formuleringar som uttryckte oro över situationen i den omstridda Sydkinesiska sjön, som Kina men även bland annat Malaysia, Vietnam och Filippinerna gör anspråk på.

– Det reflekterar den klyfta som Kinas anspråk och militarisering av Sydkinesiska sjön har skapat i regionen, säger tjänstemannen.

Kinas försvarsdepartement skriver i ett uttalande att "andra länder försökte tvinga in innehåll i uttalandet".