Kommunerna tycks ha blivit mer medvetna om skolmatens betydelse. Andelen kommuner som har ett politiskt beslut kring skolmaten har ökat från 45 procent 2011 till 74 procent i dag, enligt en enkät med kostchefer i 240 av landets kommuner som Livsmedelsverket utfört.

Allt fler grundskolor har också ett eget tillagningskök, men samtidigt är det fler skolor som serverar lunch före klockan elva. I kommuner med politiska beslut om skolmaten är det dock mindre vanligt att starta lunchserveringen så tidigt.

Kostnaden för en lunch ligger i genomsnitt på 10,47 kronor per elev och dag.

En utmaning för skolköken är att klara av att tillmötesgå alla elevers individuella behov och önskemål.