Fakta: Mätningen i DN/Ipsos

Frågan som ställdes i undersökningen var: Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar? Skulle du säga...

Oktober 2015.

Betydligt fler än i dag/något fler än i dag: 26 procent.

Varken fler eller förre än i dag: 24 procent.

Vet ej/ej svar: 7 procent.

Betydligt färre än i dag/något färre än i dag: 42 procent.

September 2015.

Betydligt fler än i dag/något fler än i dag: 44 procent.

Varken fler eller förre än i dag: 20 procent.

Vet ej/ej svar: 6 procent.

Betydligt färre än i dag/något färre än i dag: 30 procent.

Februari 2015.

Betydligt fler än i dag/något fler än i dag: 26 procent.

Varken fler eller förre än i dag: 33 procent.

Vet ej/ej svar: 5 procent.

Betydligt färre än i dag/något färre än i dag: 36 procent.

Källa: DN/Ipsos

Samtidigt anser bara 26 procent att vi bör ta emot betydligt fler eller något fler flyktingar, att jämföra med 44 procent i september.

Orsaken till svängningen kan vara rapporter om problem att hitta boenden samt att det blivit mer känt bland befolkningen att Sverige tar emot flest flyktingar per capita i Europa, tror David Ahlin, opinionschef på Ipsos.

– Vi har sett en ganska skarp förändring i budskap och tonläge från statsministern, andra ministrar och övriga partiledare. Nu är budskapet att Sverige nått gränsen för vad vi klarar av, säger David Ahlin till Dagens Nyheter.

Men i september svängde opinionen åt motsatt håll. Orsaken till den mer positiva inställningen tros bland annat ha berott på att bilden på den döde treårige flyktingpojken Alan Kurdi kablats ut i medier i början av månaden.

Tendensen i DN/Ipsos undersökning bekräftas av en mätning av SvD/Sifo. I den säger 41 procent av dem som svarat nyligen (2–5 november) att lagar och regler bör ändras så att färre flyktingar får uppehållstillstånd. Två månader tidigare (4–6 september) var motsvarande siffra 29 procent, uppger Svenska Dagbladet.