Fakta: Undvik råttor hemma

Täpp till större sprickor i väggar och golv där råttor kan ta sig in. Se till att dörrar sluter tätt. Råttor är smidiga och kan ta sig genom ett hål motsvarande diametern på en enkrona.

Håll uppsikt på vinden och i källaren. Ställ kartonger på hyllor.

Förse avloppsbrunnar med galler.

Var noga med renhållningen och låt inte mat ligga framme.

Se till att gräset är kortklippt runt huset. Plantera inte buskar nära fasaden.

Stapla inte ved eller trädgårdsmöbler som ska vinterförvaras intill fasaden.

Håll rent och plocka undan prylar under altaner och låga balkonger.

Källa: Anticimex

Fakta: Sanering av råttor

2015 45 732

2014 37 146

2013 30 161

2012 37 430

2011 21 531

2010 22 613

2009 22 602

2008 24 528

2007 18 221

2006 14 571

Antalet uttryckningar som Anticimex har gjort där målet har varit råttor.

Källa: Anticimex

Precis som vi människor njuter råttorna lite extra under sommarmånaderna. Framför allt märks det i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi har en ökning av våra uttryckningar när det gäller råttor, både inomhus och utomhus, berättar Sven Jeppsson, skadedjurstekniker på Anticimex, under en uttryckning på Södermalm i Stockholm.

Men om den totala andelen råttor i Sverige har ökat är svårt att säga, enligt honom. Upplevelsen av att det finns fler råttor behöver inte vara synonym med ett ökat bestånd.

Svåra att räkna

– Inte ens de bästa ekologerna kan säga om råttorna har blivit fler, ingen vet exakt hur många de har varit. Råttor är otroligt svåra att räkna, men observationer tyder på att det är fler råttor där människor befinner sig och att kontakten till människor har ökat, säger Tanja Strand, forskare vid Uppsala universitet.

Att sommaren är en högsäsong när det gäller sanering av råttor är inte så konstigt. En del av våra sommarvanor tenderar att locka till sig de små gnagarna.

Tvingas flytta

– Vi är generellt duktiga i Sverige på att hålla råttorna under kontroll, vi lägger matrester och sopor i sopkärl. Men råttorna är nära oss hela tiden och under sommaren ser vi fler av dem för att vi är ute mer och för att vi exempelvis lämnar matrester efter oss när vi har varit ute och haft picknick, säger Gert Olsson, viltekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Det faktum att vi stör råttornas boplatser påverkar också synligheten.

– Både i Stockholm och i Göteborg ser man oftare råttor på markplan. Råttor bor ju företrädesvis i kloaksystem, men i och med ombyggnationer och liknande arbeten tvingas de upp. Sedan finns det också gissningar om att antalet råttor är fler eftersom att klimatet ändras och då trivs de bättre, säger Tanja Strand.