Fakta: Opinionen enligt Expressen/Demoskop

Partistödet i procent i mätningen från Demoskop, som telefonintervjuat 1250 slumpmässigt utvalda personer mellan den 27 oktober och 4 november 2015. Siffrorna inom parentes är resultatet i förra månadens mätning.

Frågan som ställdes löd: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag?

S: 26,7 (+1,5)

V: 5,8 (-1,2)

MP: 7,2 (+0,5)

M: 22,1 (-0,2)

FP: 5,4 (+0,7)

KD: 3,5 (+ -0)

C: 6,9 (-0,7)

SD 18,9 (-0,6)

Fi: 2,2 (-0,4)

Källa: Demoskop/Expressen

Flyktingkrisen och den brutna decemberöverenskommelsen verkar inte ha påverkat regeringspartierna negativt då resultatet i undersökningen är en ökning på 2 procentenheter i jämförelse med undersökningen för en månad sedan.

Regeringens stödparti Vänsterpartiet backar med 1,2 procentenheter och det rödgröna blocket hamnar på totalt 39,7 procent. De rödbgröna drar ifrån Alliansen som backar 0,2 procentenheter och totalt når 37,9 procent.

Bland de borgerliga partierna är det endast Folkpartiet som går framåt. FP ökar med 0,7 procentenheter till 5,4 procent medan Centerpartiet backar lika mycket och landar på 6,9 procent.

Moderaterna backar marginellt med 0,2 procentenheter och Kristdemokraterna ligger stilla, fortsatt under riksdagsspärren, på 3,5 procent.

Sverigedemokraterna, vars stöd ökat under hösten, backar nu med 0,6 procentenheter till 18,9 procent.

Ingen av förändringarna i undersökningen är statistiskt säkerställd.