Regional samordning av insatserna för eleven och förstärkt rätt till undervisning i teckenspråk, är några av förslagen i en utredning om bättre stöd för elever med språkstörning.

Utredare Jan Sydhoff lämnade på torsdagen över sitt slutbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Omkring 10 000 elever i grund- och gymnasieskolan har svårt med kommunikationen, enligt utredningen, och dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning slår hårt mot lärandet.

Andra förslag i betänkandet är särskilt anpassade skolmiljöer och behovet av pedagogiska kontaktpersoner för eleverna.