– Man kan faktiskt söka asyl i Tyskland, man kan söka asyl i Danmark. Europa är större än bara Sverige när det gäller asylsansökningar.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) om att personer som saknat id-handlingar stoppats från att åka med färjor från Tyskland till Sverige.

Fakta: Migrationsöverenskommelsen

Migrationsöverenskommelsen slöts den 23 oktober mellan regeringspartierna S och MP och Allianspartierna.

Den innehåller 21 punkter om både migration och integration.

Många av åtgärderna kommer att ta tid att införa.

Bland åtgärderna finns att övergå från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd.

En annan åtgärd är att vuxna som fått avvisningsbeslut ska förlora sin dagersättning.

Överenskommelsen skärper också försörjningskraven för anhöriginvandring vid nyetablerade relationer.

Källa: TT

– Vi gjorde en överenskommelse för ett par veckor sedan. Sedan dess har antalet flyktingar fortsatt att öka och ligger nu på ännu högre, historiska nivåer, säger Johansson.

– Var och en som ser det, och ser hur det ser ut i våra system, förstår att det inte kan vara slut här. Vi måste vidta nya åtgärder.

Men han vill inte säga något om när det kan bli av eller vad det skulle kunna handla om.

– Sverige är i en krissituation, söktrycket måste minska och det är bra att regeringen ser det. Men nu krävs konkreta förslag, säger Moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Elisabeth Svantesson till TT.

Moderaterna vill bland annat att många asylsökande som kommer via Tyskland och Danmark ska nekas inresa i Sverige. Det skulle ge effekt, enligt Svantesson. Men både regeringen och övriga Allianspartier anser att det strider mot asylrätten.

Även C och FP

Även C och FP begär förhandlingar om ytterligare åtgärder.

– Det behövs nya samtal om migrations- och integrationspolitiken, säger Centerns vikarierande partiledare Anders W Jonsson.

C är kritisk mot att regeringen infört tillfälliga gränskontroller, ett beslut han kallar "drastiskt".

– Vi befarar att det kan leda till fler asylsökanden.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver FP att man vill ha nya samtal om både migration och integration. Efter migrationsöverenskommelsen den 23 oktober har partiernas talespersoner träffats vid ett tillfälle för att prata hur man ska gå vidare med de 21 punkterna. Man har dock inte diskuterat några nya förslag.

Inte hindra folk

Enligt regeringen är syftet med de tillfälliga gränskontrollerna inte att hindra folk att söka asyl i Sverige, utan att ha kontroll över vilka som kommer. Men flyktingar utan id-handlingar hindras från att gå ombord på färjor i Tyskland, vilket gör att de inte kan söka asyl i Sverige. Migrationsministern tycker inte att den åtgärden strider mot asylrätten.

– Man kan faktiskt söka asyl i Tyskland, man kan söka asyl i Danmark. Europa är större än bara Sverige när det gäller asylsansökningar, säger Johansson.