Hot, våld och trakasserier har ökat i Migrationsverkets lokaler. Många ärenden handlar om hot mot anställda, skriver Svenska Dagbladet.

– Händelserna är av samma karaktär som vi haft innan, men en del blir allvarligare än vi sett tidigare. De sker oftare och det behövs inte så mycket för att det ska bli ett bråk, säger Monica Karum Bergvall, säkerhetschef på Migrationsverket, till tidningen.

Antalet incidenter har stigit i proportion till ökningen av antalet asylsökande i Sverige.

Mellan åren 2014 och 2015 ökade ärenden om våld, bråk, hot och trakasserier från 267 till 420. Enligt Karum Bergvall kan trångboddheten och långa handläggningstider trigga personer att bli aggressiva eller hotfulla.

Det finns även många incidenter som handlar om asylsökande som mår psykiskt dåligt och försöker ta sitt liv.