Fakta: Gränskontroller

De svenska gränskontrollerna mot Danmark ligger kvar åtminstone till den 11 november.

De svenska id-kontrollerna av resande från Danmark till Sverige, i Danmark, gäller åtminstone till den 4 november.

Både gränskontrollerna och, senare, id-kontrollerna, infördes som en följd av asyl- och flyktingströmmen mot Sverige förra året.

Kontrollerna ska omprövas regelbundet och EU-kommissionen informeras.

Fakta: EU:s asylomfördelning

EU-länderna enades i två beslut under sommaren och hösten 2015 om att omfördela totalt 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen.

Så här är läget just nu:

00#0000000Landfrån Italienfrån GreklandtotaltFrankrike2311 7561 987Nederländerna226548774Finland322430752Portugal183399582Spanien50344394Rumänien12265277Tyskland20196216Belgien29153182Litauen-124124Luxemburg20104124Schweiz112-112Lettland88088Slovenien146074Irland-6969Estland-5757Malta312455Cypern104252Sverige39-39Bulgarien-2121Kroatien91019Tjeckien-1212Slovakien-33Totalt1 3164 6976 013

Polen, Ungern och Österrike har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Schweiz har liksom Norge, Island och Liechtenstein erbjudits att frivilligt delta i systemet. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har preliminärt beviljats anstånd med mottagandet i ett år.

Källa: EU-kommissionen, den 12 oktober 2016

Inga besked än, var beskedet som inrikesminister Anders Ygeman (S) kunde ge sina kollegor från Danmark, Norge, Tyskland och Österrike på torsdagen. Alla fem länderna har återinfört gränskontroller som en följd av flyktingkrisen och har nu bara några veckor kvar innan beslut måste tas om att be om en förlängning eller inte.

– Vi håller på att utvärdera id-kontroller på myndighetsnivå och gör själv en utvärdering av situationen för gränskontroller och vi kommer inom den närmaste tiden att fatta beslut om hur vi ser på en förlängning, berättar Ygeman efteråt.

Brev till Bryssel

De fem länderna gick igenom ett utkast till gemensamt brev till EU-kommissionen, vars klartecken krävs för förlängda gränskontroller. Men om Sverige ska skriva på är ännu oklart.

– Vi behöver fatta ett beslut om Sverige ska underteckna det här brevet under slutet av nästa vecka. Då kommer EU-kommissionen att få ta ställning till hur de ser på det rättsliga läget och efter det är det upp till länderna att fatta beslut om de vill ha kvar gränskontrollerna eller inte, säger Ygeman.

Praktiska lösningar

Parallellt höll Ygeman även ett separat möte med Danmarks integrationsminister Inger Støjberg om hur det kan gå att underlätta kontrollerna rent praktiskt för att minska strulet i Öresundstrafiken. Samtal ska även föras med Danmarks justitieminister Søren Pind för att klura ut vad som kan göras rent juridiskt.

– Man skulle kunna ha en linje med id-kontroll och en linje med svensk gränskontroll redan på Kastrup. Det vore det bästa ur resenärernas perspektiv, men krångligt rent juridiskt. Ett annat sätt skulle vara att man har kontroller på tågen i större omfattning, säger Ygeman.

Sverige har samtidigt bestämt sig för att utöka antalet personer på plats i Grekland och Italien för att assistera med asylhanteringen. Migrationsverkets personal ökas till åtta personer i Italien och fyra i Grekland. Dessutom finns en svensk polishelikopter med fem personer sedan några veckor tillbaka på den grekiska ön Lesbos. Ytterligare fyra svenska poliser är dessutom på gång till Grekland.