Fakta: Döpt efter en skog

Zikaviruset dök upp i Sydamerika i maj 2015 och har sedan dess spridit sig till minst 20 länder i Latinamerika och Karibien. De vanligaste symptomen är feber, ögoninflammation, ledvärk och utslag i uppemot en vecka. Många får inga symtom alls.

Den ursprungliga värden för viruset tros vara afrikanska apor.

Sjukdomen misstänks ligga bakom ett ökat antal missbildningar bland nyfödda barn sedan gravida kvinnor smittats.

Sjukdomen kan behandlas med antiinflammatoriska läkemedel men regelrätt behandling eller vaccin saknas.

Viruset är släkt med exempelvis dengueviruset och är döpt efter en skog i Uganda.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Arkansas hälsodepartement.

Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas oftast av att hjärnans tillväxt störs. Det kan bero på olika saker, exempelvis kan det ha genetiska orsaker eller uppstå som följd av någon typ av ämnesomsättningssjukdom.

– Sen kan det också bero på miljöfaktorer av olika slag, där infektioner är en. Men också andra typer av faktorer som droger, alkohol eller kemiska substanser som kan påverka hjärnans utveckling, säger Ronny Wickström, överläkare på barnneurologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Hyperaktivitet

I Brasilien har över 4 000 barn fötts med onormalt litet huvud och det finns starka misstankar om att det har ett samband med att deras mammor smittats med zikaviruset, även om det ännu inte bekräftats.

En del personer med mikrocefali kan få en normal utveckling och intelligens. För många leder det dock till symptom som utvecklingsstörning av kognitiva funktioner och/eller tal- eller motoriska förmågor. Det kan också leda till epilepsi och hyperaktivitet.

Svåra fall

Hur de nu drabbade nyfödda kommer att påverkas är ännu oklart, men de beskrivna fall som Ronny Wickström tagit del av där man hittat mikrocefali, hjärnskada och zikavirus har varit allvarliga, säger han.

– Man ser tydlig påverkan på hjärnan och gamla förkalkningar på ett sätt som säger att det där kommer att ge kvarstående problem som förmodligen blir ganska svåra.

– Men det finns så klart anledning att tro att de fall man tittat på troligtvis är de allvarligaste. Det är inte säkert de är representativa för vilken typ av hjärnskador zikavirus eventuellt ger, tillägger han.