– Uppdraget var inte att inventera enbart hur många långsiktiga, redan nu färdiga platser som finns. Det var att ta reda på hur många personer vi kan ge tak över huvudet, akut eller bättre.

Landshövding Sven-Erik Österberg om sin inventering av asylboenden.

Efter att ha gjort en snabb inventering av hur många tillfälliga asylplatser som kan ordnas fram i Sverige kom landshövding Sven-Erik Österberg fram till att det finns 66 000.

Men Migrationsverket menar att siffran inte stämmer.

– Mellan 15 000 och 20 000 av platserna i rapporten kan användas inom den närmaste framtiden, säger Markus Hallström, enhetschef på verket, till Dagens Nyheter.

Står fast vid siffran

Han hänvisar till att det kan krävas bygglov och ombyggnader för att platserna ska kunna användas. Piteå kommun har egentligen bara 200 platser och inte 8 560, enligt tidningen.

Men Sven-Erik Österberg står fast vid sin rapport. I hans undersökning ingår förutom bra boenden också gymnastiksalar, vandrarhem, nedlagda hotell, lager och bygdegårdar – alla möjliga lokaler där man kan bo åtminstone en kortare tid, påpekar han.

– Det ska vara varmt och torrt och finnas sanitära utrymmen, eller bättre. Jag är kristallklar över uppdraget. Det var inte att inventera enbart hur många långsiktiga, redan nu färdiga platser som finns. Det var att ta reda på hur många personer vi kan ge tak över huvudet, akut eller bättre, säger han.

Även om siffran inte helt stämmer så har inventeringen resulterat i fler asylplatser, påpekar Österberg.

– Säg att det nu bara är 20 000 platser. Det är alla fall 20 000 fler än vad som fanns för några veckor sedan. Det är bra, säger han.

Ska inventera igen

En del kommuner har redan tagit emot många personer. Uppsala är en sådan kommun.

– Vi har tvingats uppge siffran noll, och blivit korrekt citerade av Österbergs utredning. Vi kan kanske ta emot något hundratal tillfälligt, säger Olov Lundberg på Uppsala kommun.

Nu ska Migrationsverket se över Sven-Erik Österbergs 66 000 platser.

– Om ett par, tre veckor beräknar jag att vi vet exakt vilka platser kommunerna har, av vilken kvalitet och när de kan få fram dem, säger Mikael Hvinlund, stabschef på Migrationsverket.