Fakta: Terrorresenärer

Sedan 2012 har omkring 300 personer rest från Sverige till Syrien och närliggande områden för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupperingar.

Av dessa har drygt 130 återvänt till Sverige.

Uppgifter finns om runt 45 döda, men kan inte bekräftas på grund av pågående konflikt.

Av dem som befinner sig i Syrien/Irak är drygt en tredjedel kvinnor. Hur många som är barn finns det inga uppgifter om.

Källa: Säkerhetspolisen

– Barnen kan ha bevittnat ohyggligheter som mord och att syskon dött. De behöver hjälp och stöd, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg till TT.

På tisdagen satt han i möte med representanter för Socialstyrelsen, Säkerhetspolisen och den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism för att diskutera om man kan göra något mer för att socialtjänsten ska få kännedom om barnen.

Fokus på vuxna

Säkerhetspolisen har koll på misstänkta IS-sympatisörers utresor och noterar när de återvänder men vet inte hur vanligt det är att de rest med barn.

– Vårt uppdrag är att motverka terrorism. Vi följer människor som vi misstänker har koppling till terrorverksamhet, inte deras barn, säger Johan Sjöö, biträdande säkerhetspolischef.

Några register eller förteckningar över misstänkta terroristers barn kan inte upprättas utan lagstöd. Men när Säpo får direktinformation om att vuxna återvänt med barn från IS-områden slår man larm till socialtjänsten – enligt den anmälningsskyldighet som råder.

Andra gånger är det anställda inom den mer lokalt förankrade Polismyndigheten som får kännedom om barnen och gör en anmälan.

Barnen fleras ansvar

Enligt Fredrik Malmberg finns det tidigare exempel på barn som återvänt till Sverige från IS-områden utan att det blivit känt för socialtjänsten inom rimlig tid. Därför har han känt oro över om myndigheterna gör tillräckligt.

Efter mötet – och löften om fortsatt dialog – ser han mer ljust på situationen, bland annat för att man från Säpos sida var tydliga med att man tar den så kallade anmälningsplikten på allvar. Får man kännedom om att ett barn varit i IS-kontrollerat område – och därmed kan misstänkas fara illa – så kontaktar man socialtjänsten.

Under mötet blev det också tydligt, enligt Fredrik Malmberg, att de olika myndigheterna ser lika allvarligt på situationen och att man sett över sina rutiner för att öka sannolikheten för att uppgifter om barnen förs vidare till socialtjänsten.