Fakta: Asylsökande i Sverige

Antal mottagna asylärenden årets fem första månader: 13 350

Antal mottagna asylärenden de fem första månaderna 2015: 22 346

Antal mottagna asylärenden de fem månader med högst antal ärenden 2015: 125 847

2015 avgjordes 58 802 asylärenden i Sverige. 32 631 vann bifall, 9 524 avslogs, 7 297 föll inom ramen för Dublin-förordningen, som anger att den asylsökande ska vända sig till det land inom EU där denne först anlände som flykting.

Handläggningstiden för ett asylärende var under 2015 i genomsnitt 229 dagar.

När vågen av flyktingar från krigets Syrien nådde Sverige noterades rekordmånga nya ansökningar om asyl. Bara under oktober månad förra året registrerades drygt 39 000 asylärenden av Migrationsverket.

Jämfört med den kritiska tiden under förra årets sista månader har antalet nya asylsökande i Sverige minskat dramatiskt. De senaste månaderna har antalet nya asylärenden hos Migrationsverket legat strax över 2 000.

Snabb effekt

Sverige införde tillfälliga inre gränskontroller i november förra året. Åtgärden fick nästan omedelbart effekt. Från drygt 36 700 nya asylärenden i november sjönk antalet till knappt 14 000 i december 2015.

– Det berodde på gränskontrollerna och framför allt på att Danmark införde id-kontroller den 4 januari, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

EU:s regler tillåter inte permanenta gränskontroller mellan medlemsländer. På tisdagen ska emellertid riksdagen ta ställning till en föreslagen ändring av utlänningslagen. Den nya lagen föreslås bli tidsbegränsad till tre år och innebär att flyktingar i Sverige får tillfälliga uppehållstillstånd. Lagen förväntas avskräcka flyktingar från att söka asyl i Sverige.

Oklar effekt

Men huruvida den faktiskt kommer att innebära färre asylsökande är oklart.

– Vi har inte gjort de analyserna ännu och jag vill inte spekulera. Men i andra länder som har gjort detta har vi sett färre asylsökande. Sedan får vi se hur effekten blir nu när det är flera länder i Europa som lägger sig på en miniminivå, säger Mikael Ribbenvik.