Fakta: Dödligt våld sedan 2002

Konstaterade fall av dödligt våld 2002–2015

2002: 98

2003: 81

2004: 102

2005: 83

2006: 91

2007: 111

2008: 82

2009: 93

2010: 91

2011: 81

2012: 68

2013: 87

2014: 87

2015: 112

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Fakta: Fler skjutningar

I närmare 29 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2015 användes skjutvapen. Det är något lägre än föregående år – 32 procent.

Sett över tid har användningen av skjutvapen ökat. Fram till mitten av 2000-talet användes skjutvapen vid omkring 20 procent av alla fall av dödligt våld. Den senaste femårsperioden har andelen varit i genomsnitt 28 procent.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Men trots ökningen handlar det inte om några exceptionella siffror. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) brukar vi ha 90–100 fall av dödligt våld varje år. Förra årets 112 fall – 25 fler jämfört mot 2014 – faller inom de normala upp- och nedgångarna om man tittar tillbaka till 2002. Sedan dess har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 68 och 112 fall årligen, skriver Brå i ett pressmeddelande.

Halva ökningen förra året hänger ihop med en fördubbling av antalet fall där fler än en person föll offer för gärningsmannens våld, enligt Brå

Ser man till perioden före 2000-talet var antalet fall av dödligt våld betydligt fler. Men sedan 1990-talet då Brå påbörjade sina mätningar har antalet fall gått ner.

Det som sticker ut under senare år, enligt siffror från såväl Socialstyrelsen som Brå, är att en högre andel skjuts till döds. Även antalet skottskadade har ökat.