På fyra år har antalet sjukskrivningar till följd av hot eller våld inom vården ökat med drygt 40 procent, rapporterar tidningen Vårdfokus.

Mellan 2010 och 2014 anmäldes sammanlagt 5 089 våldsrelaterade sjukskrivningar bland personal som arbetar inom vård och omsorg, enligt data från Arbetsmiljöverket som tidningen tagit del av.

Totalt ökade antalet arbetsolyckor i Sverige som orsakats av hot eller våld och som ledde till sjukfrånvaro med 32 procent under perioden.

Mest utsatt är personal som arbetar inom den slutna psykiatriska vården.