23 personer omkom och 194 skadades svårt på landets vägar i oktober, enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Tio av de omkomna hade färdats i personbil och sju var fotgängare. Två mopedister omkom också, liksom två cyklister. En hade färdats i en lastbil och en i en traktor. Åtta av de omkomna var kvinnor och 15 män.

Under perioden januari–oktober har 33 fotgängare omkommit, vilket är tolv fler än under motsvarande period i fjol. Under den senaste tolvmånadersperioden (november 2015-oktober 2016) har sammanlagt 273 personer omkommit. Det är en ökning på 1 procent jämfört med ett fyraårs medelvärde för motsvarande tidigare tolvmånadersperioder.